MLEKOVITA Trzebownisko

Serek ziarnisty kubek 200 g

Serek ziarnisty kubek 200 g

Mleko z Trzebowniska. Zawartość tłuszczu 2,0% 1 l

Mleko z Trzebowniska. Zawartość tłuszczu 2,0% 1 l

Mleko spożywcze. Zawartość tłuszczu 3,2% 1 L

Mleko spożywcze. Zawartość tłuszczu 3,2% 1 L

Mleko w proszku pełne z Trzebowniska 500 g

Mleko w proszku pełne z Trzebowniska 500 g

Masło ekstra z Trzebowniska 200 g

Masło ekstra z Trzebowniska 200 g

Śmietana 12% 330 g

Śmietana 12% 330 g

Śmietana 18% kubek 250 g

Śmietana 18% kubek 250 g

Śmietana 18% 380 g

Śmietana 18% 380 g

Śmietana 18% folia 500 g

Śmietana 18% folia 500 g

Jogurt naturalny kubek 380 g

Jogurt naturalny kubek 380 g

Kefir luksusowy 2% 200 ml

Kefir luksusowy 2% 200 ml

Kefir luksusowy 375 g

Kefir luksusowy 375 g