Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności i środowiskiem

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA - lider na rynku krajowym produktów mlecznych - uznając zasadę, że najwyższa jakość oraz satysfakcja Klienta są trwałym czynnikiem powodzenia firmy, dostarcza produkty najwyższej jakości, bezpieczne pod względem zdrowotnym oraz produkowane zgodnie z wdrażanymi zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Nasze główne cele to:

 1. Stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i ich przyszłych oczekiwań, przestrzeganie przepisów prawa oraz innych uregulowań, do których MLEKOVITA się zobowiązała.
 2. Poszanowanie zdrowia Klienta poprzez produkcję produktów bezpiecznych dla zdrowia oraz skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu  żywnościowym.
 3. Ochrona żywności przed celowymi zamierzonymi atakami.
 4. Ograniczenie działań mających na celu zafałszowanie żywności.
 5. Innowacyjność i dynamiczny rozwój sprzedaży na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
 6. Utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku produktów mlecznych.
 7. Zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez skuteczny nadzór operacyjny nad znaczącymi aspektami dotyczącymi środowiska.
 8. Modernizacja naszych zakładów, wdrażanie najnowszych technologii i budowanie profesjonalnego zespołu.
 9. Doskonalenie kultury bezpieczeństwa żywności.

Założone cele osiągamy poprzez:

 1. Wieloletnią i partnerską współpracę z producentami mleka, która jest dla nas gwarancją jakości.
 2. Badanie satysfakcji i ścisłą współpracę z naszymi klientami, aby tworzyć produkty zgodne z ich oczekiwaniami wymaganiami rynku.
 3. Współpracę z najlepszymi, sprawdzonymi dostawcami dodatków do żywności, enzymów, aromatów, opakowan, materiałów i usług.
 4. Efektywne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami: FSSC 22000, PN-EN ISO 9001 oraz PN-EN ISO 14001.
 5. Intensywny rozwój i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na światowym poziomie z uwzględnieniem wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo zdrowotne żywności.
 6. Kontrolę i weryfikację na każdym etapie wytwarzania, aby dbać o jakość, bezpieczeństwo oraz walory zdrowotne i smakowe.
 7. Racjonalną gospodarkę wodą, skuteczne oczyszczanie odprowadzanych ścieków, redukcję emisji zanieczyszczeń, optymalizację zużycia czynników energetycznych oraz bezpieczną dla środowiska gospodarkę odpadami.
 8. Nałożenie odpowiedzialności za jakość na KAŻDEGO Pracownika.
 9. Podnoszenie kwalifikacji i ciągłe szkolenie personelu na wszystkich poziomach zarządzania.
 10. Wysoką jakość produktów, która jest rezultatem wspólnego wysiłku, zaangażowania i nieustannego dążenia do zrównoważonego rozwoju firmy.

Zarząd, Kierownictwo i wszyscy Pracownicy SM MLEKOVITA zobowiązują się działać zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa, normami, przyjętymi zobowiązaniami oraz skutecznie prowadzić proces ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Skuteczność tych działań podlega ciągłej ocenie i weryfikacji.

Gwarancją osiągnięcia wyznaczonych celów jest znajomość i realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz zobowiązań z niej wynikających, przez każdego Pracownika  SM MLEKOVITA począwszy od najwyższego Kierownictwa, którzy znają, rozumieją i aktywnie uczestniczą w realizacji Polityki.

Polityka Zintegrowanego Systemu  Zarządzania  SM MLEKOVITA jest wspomagana mierzalnymi celami oraz  jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym dla władz i społeczności lokalnej.

Dariusz Sapiński
Prezes Zarządu Grupa MLEKOVITA

Wierzymy, że rozwój powodowany jest uczciwym podejściem do ludzi i ich pracy.

01

Utrzymanie najwyższej jakości produktów

Chcemy, aby nasi Klienci otrzymali wyłącznie zdrowe i bezpieczne wyroby mleczne, dlatego zwracamy szczególną uwagę na ich jakość.

02

Innowacyjność

Zależy nam na nieszablonowych rozwiązaniach oraz dynamicznym rozwoju sprzedaży na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

03

Rozwój technologii

Jesteśmy ludźmi, którzy nie boją się zmian.
Nieustannie udoskonalamy zakłady, wdrażamy najnowsze rozwiązania technologiczne i regularnie szkolimy nasz Zespół.

04

"Czyste" produkty

Wierzymy w ideę zrównoważonego rozwoju, więc zapobiegamy powstawaniu zanieczyszczeń poprzez skuteczny nadzór operacyjny szczególnie nad procesami produkcyjnymi, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na środowisko. Efektem naszych starań są też wyroby BIO i ekologiczne.

05

Szacunek dla ludzi i prawa

Przestrzegamy przepisów prawa, norm etyki zawodowej oraz innych uregulowań, dlatego nasi Klienci nam ufają, a wszyscy Pracownicy wierzą w markę Mlekovita.