Ogólne Warunki Dostaw Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA
w Wysokiem Mazowieckiem dla nabywców spoza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 27 czerwca 2017 r.