Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej zgodnie z art. 27 c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. 2021 poz. 1800 z późn. zm.)

za rok 2020:

za rok 2021:

za rok 2022: