W dniu 27.01.2021 r. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja elektrociepłowni kogeneracyjnej w  Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. 

Głównym celem projektu jest przyrost wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji poprzez modernizację elektrociepłowni kogeneracyjnej w Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem.

Główne korzyści z realizacji projektu to:
- zapewnienie wysokiej sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej (zastosowanie nowoczesnych urządzeń w elektrociepłowni),
- poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie,
- zmniejszenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej,
- zwiększenie zabezpieczenia zakładu na wypadek przerw w zasilaniu w energię elektryczną i  zmniejszenie przeciążeń linii energetycznych,
- zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- redukcja emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania miału węglowego.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu koszt inwestycji to 8 426 730,00 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 6 850 000,00 PLN. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 2 823 750,00 PLN.

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0131/19-00 z dnia 27.01.2021 r., informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. 
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z umieszczonego formularza na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl .

W dniu 22.08.2017 r. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kotłowni kogeneracyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA – elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej Kogeneracji gazowej dla Zakładu w Trzebownisku”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Głównym celem projektu jest przyrost wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę elektrociepłowni przez Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA Oddział w Trzebownisku.

Główne korzyści z realizacji projektu to:

  • zapewnienie wysokiej sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej (zastosowanie nowoczesnych urządzeń w elektrociepłowni),
  • poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie poprzez produkcję energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu,
  • zmniejszenie kosztów produkcji energii cieplnej i elektrycznej,
  • zwiększenie zabezpieczenia zakładu na wypadek przerw w zasilaniu w energię elektryczną i zmniejszenie przeciążeń linii energetycznych,
  • zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • redukcja emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania miału węglowego,
  • zmniejszenie uciążliwości funkcjonowania kotłowni dla lokalnej ludności.

Koszt inwestycji to 8 702 447,70 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 2 139 287,05 PLN. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 1 818 393,99 PLN.

W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl  lub przez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej - stosowny formularz dostępny jest pod linkiem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

 

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Modernizacji poprzez wymianę systemu kogeneracji na moc 2,4 MWe (tj. 2x 1,2 MWe) wraz z instalacją wytwarzania pary o wydajności ok 1600kg/h (tj. 2x 800 kg/h) w budynku Kotłowni Gazowej zakładu SM Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem.

Pobierz dokumenty do zapytania:

Osoby kontaktowe:

  • Dariusz Zieliński, tel. 691 364 525, e-mail: dzielinski@mlekovita.com.pl
  • Grzegorz Ożarowski, tel. 605 994 620, e-mail: gozarowski@mlekovita.com.pl