grupę mlekovita na rynku krajowym wyróżnia nieustanny rozwój technologiczny i badawczy. Robimy to, ponieważ wiemy, że jest to klucz do pozostania liderem w branży mleczarskiej.

mlekovita jako lider w produkcji mleczarstwa w Polsce stawia badania i rozwój oraz tworzenie innowacji. Co roku przeznaczamy kilkadziesiąt milionów złotych na nowe inwestycje, głównie w zakresie produkcji, rozwiązań techniczno-technologicznych i działań proekologicznych.

Rosnące potrzeby klientów i nasilająca się konkurencja w branży mleczarskiej sprawiły, że mlekovita utworzyła własne Centrum Badań i Rozwoju. Centrum zajmuje całe pierwsze piętro budynku - ponad 500 m2 i jest wyposażone w najnowszy sprzęt laboratoryjny o wartości ponad 2,8 mln zł, który w kwocie 999.500 zł jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

Projekt "Zakup infrastruktury i urządzeń laboratoryjnych do Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 5.927.783,65 zł. Budowa budynku została finansowana ze środków własnych.

Powstanie Centrum Badań i Rozwoju jest dla mlekovity bardzo ważne i potrzebne, przyczyniają się bowiem do utrzymania pozycji lidera na rynku krajowym oraz rozwoju i umocnienia swojej pozycji na rynkach międzynarodowych. Efekty prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Centrum przyczyniają się nie tylko do wzrostu konkurencyjności Spółdzielni, ale też rozszerzenia asortymentu.

Obecnie nie wystarczy już być liderem rynku, by utrzymać się w branży, ale trzeba się wyróżniać i stale poszukiwać nowych rynków zbytu oraz zaskakiwać klientów ciekawymi produktami.

MLEKOVITA jako lider w produkcji mleczarstwa w Polsce stawia na badania i rozwój oraz tworzenie innowacji. Co roku przeznaczamy kilkadziesiąt milionów złotych na nowe inwestycje, głównie w zakresie produkcji, rozwiązań techniczno-technologicznych i działań proekologicznych.

Rosnące potrzeby klientów i nasilająca się konkurencja w branży mleczarskiej sprawiły, że MLEKOVITA utworzyła własne Centrum Badań i Rozwoju. Centrum zajmuje całe pierwsze piętro budynku - ponad 500 m2 i jest wyposażone w najnowszy sprzęt laboratoryjny o wartości ponad 2,8 mln zł, który w kwocie 999.500 zł jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Projekt „Zakup infrastruktury i urządzeń laboratoryjnych do Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu: 5.927.783,65 zł. Budowa budynku została finansowana ze środków własnych.

Powstanie Centrum Badań i Rozwoju jest dla MLEKOVITY bardzo ważne i potrzebne, przyczynia się bowiem do utrzymania pozycji lidera na rynku krajowym oraz rozwoju i umocnienia swojej pozycji na rynkach międzynarodowych. Efekty prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Centrum przyczyniają się nie tylko do wzrostu konkurencyjności Spółdzielni, ale też rozszerzenia asortymentu.

W ramach Centrum Badań i Rozwoju powstało najnowocześniejsze Laboratorium, Zakład Fizykochemii oraz Zakład Mikrobiologii i Bakteriologii, wyposażone w najwyższej klasy sprzęt

Praca Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA pozwala na badania w zakresie lepszego wykorzystania cennych składników mleka oraz prowadzenie specjalistycznych badań w zakresie: gęstości, twardości i lepkości produktów, ich wartości odżywczej, identyfikacji grup drobnoustrojów, składu chemicznego mleka i produktów mlecznych, min.: witamin, minerałów. Badania te przyczyniają się do rozszerzania oferty asortymentowej i powstawania produktów, które później trafiają na sklepowe półki.

W wyniku badań nad mlekiem i jego składnikami prowadzonymi w Centrum Badań i Rozwoju oraz po wnikliwej analizie trendów rynkowych MLEKOVITA wprowadza na rynek nowy produkt: Wydojone bez laktozy – pierwsze na rynku mleko bez laktozy o obniżonej zawartości węglowodanów.

Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA pracuje 13 osób, które pracują na etatach badawczych, ale także w zakresie analiz i badań rynkowych oraz wdrażania innowacji.

MLEKOVITA już dawno dostrzegła korzyści płynące z prac badawczych, dzięki czemu wielokrotnie była wyróżniana jako lider innowacji w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych. W 2013 roku firma otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Kreator Rozwiązań XXI wieku. Również Business Centre Club wyróżnił ją jako innowacyjnego lidera branży mleczarskiej.

W dniu 16 marca 2015 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w trakcie II Kongresu „Bezpieczeństwo żywności – zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw” MLEKOVITA otrzymała zaś godło Lidera Jakości Żywności. Liderzy Jakości Żywności to pozarządowy program funkcjonujący od 2002 r. i promujący przedsiębiorstwa, które w swojej działalności kładą nacisk na markę i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Nagrodzenie MLEKOVITY jako Lidera Jakości Żywności stanowi uznanie dla starań firmy mających na celu dostarczanie konsumentom produktów najwyższej jakości, bezpiecznych pod względem zdrowotnym. To również potwierdzenie efektywności funkcjonowania wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym Systemu Bezpieczeństwa Żywności FSSC 22000 – gwaranta jakości wyrobów produkowanych przez Grupę MLEKOVITA.

MLEKOVITA jednak na tym nie poprzestaje i regularnie poszerza istniejący asortyment produktów, co roku wprowadzając na rynek kilkanaście nowych. MLEKOVITA jest jedynym w Polsce producentem masła klarowanego, czyli bezwodnego tłuszczu mlecznego oraz jako pierwsza w Polsce wprowadziła na rynek m.in. sery mierzwione czy ser miękki solankowy. Wpływa to na wartość marki MLEKOVITA, a z nią – na zadowolenie konsumentów, którzy mają do dyspozycji nie tylko produkty najwyższej jakości, ale też coraz bogatszy asortyment.

Własne Centrum Badań i Rozwoju jest dla Grupy niezbędne do dalszego funkcjonowania, ponieważ firma o tak silnej pozycji potrzebuje ciągłego doskonalenia i rozwoju, aby utrzymać pozycję kluczowego gracza na rynku.

Zwłaszcza że branża mleczarska należy do jednej z najbardziej perspektywicznych z uwagi na istotne znaczenie zdrowotne produktów mlecznych w diecie człowieka oraz wzrost spożycia produktów mlecznych na świecie. Dane wyraźnie pokazują, że branża mleczarska w Polsce jest jedną z największych gałęzi przemysłu spożywczego, a udział tego sektora w sprzedaży przemysłu spożywczego sięga ok. 17 proc.

Zwiększanie sprzedaży produktów mleczarskich coraz wyraźniej uzależnione jest od umiejętności wyróżniania się i wprowadzania innowacji, ale przede wszystkim od stosunku konsumentów do nowości. Współcześni konsumenci mają dużą świadomość żywieniową, dlatego MLEKOVITA inwestuje w nowe technologie i wprowadza na rynek każdego roku kilkanaście nowych produktów, aby sprostać ich oczekiwaniom i jednocześnie uniknąć stagnacji. Taki proces wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, a przede wszystkim dokładnej analizy najnowszych trendów rynkowych. To również będzie jednym z zadań pracowników Centrum Badań i Rozwoju. Skupią się oni szczególnie na doborze rodzaju i jakości artykułów, które zachęcą klientów do zakupu produktów MLEKOVITY. Będą też pilnie obserwować rynek zagraniczny pod kątem przeniesienia nowości na grunt polski. – Dzięki badaniom rynkowym MLEKOVITA zamierza jeszcze szybciej i precyzyjniej nadążać za zmieniającymi się oczekiwaniami odbiorców i proponować im ciekawsze produkty.

W przyszłości MLEKOVITA chce nadal koncentrować się na dalszej promocji marki, propagowaniu kwestii dobroczynnego wpływu produktów mlecznych na organizm człowieka oraz współpracy z producentami mleka.

Laboratorium Badania Mleka MLEKOVITA wykonuje badania mleka surowego metodami badawczymi akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium Badania Mleka działa bezstronnie i niezależnie gwarantując rzetelność i wiarygodność wyników badań oraz poufność. Laboratorium zapewnia przyjęcie i ochronę własności dostarczonych próbek mleka do badań oraz integralność wyników badań z próbką.

Początki działalności Laboratorium Badania Mleka sięgają 1983 r. kiedy to w Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem powstało Laboratorium wykonujące badania próbek mleka surowego. Laboratorium Badania Mleka jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną w strukturze Wydziału Kontroli Jakości prowadzącą badania mleka od krów na zlecenie klientów.

Laboratorium Badania Mleka MLEKOVITA spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a badania mleka surowego są wykonywane według metod akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji – numer akredytacji AB 1219.

Laboratorium uczestniczy w badaniach biegłości oraz w porównaniach międzylaboratoryjnych zgodnie z ustalonym planem przez: Państwową Inspekcję Weterynaryjną ZHŻPZ w Puławach oraz Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie – Regionalne Centrum w Parzniewie.
Laboratorium Badania Mleka od 2009 roku uczestniczy w organizowanym przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach programie Wyznaczania jednolitej dla kraju zależności miedzy wynikami metody rutynowej oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów i metody odniesienia (PN-EN ISO 4833) zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO 21187.
W lutym 2014 r. Laboratorium Badania Mleka zostało przeniesione do nowoczesnego budynku Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem. Laboratorium obecnie zajmuje powierzchnię około 165 m2.

Laboratorium Badania Mleka MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem oferuje badania laboratoryjne mleka surowego od krów, które wykonywane są metodami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji – zgodnie z certyfikatem akredytacji numer AB 1219:
 1. Ogólna liczba Drobnoustrojów – wg Procedury Badawczej PB-01 Wydanie 5 z 16.02.2014r. – Metoda instrumentalna BactoScan FC (cytometria przepływowa).
 2. Liczba Komórek Somatycznych – wg PN-EN ISO 13366-2:2007- Metoda instrumentalna Fossomatic FC (cystometria przepływowa).
 3. Zawartość tłuszczu – wg PN-ISO 9622:2015-09 – Metoda instrumentalna Milkoscan FT+ (spektrometria w podczerwieni).
 4. Zawartość białka– wg PN-ISO 9622:2015-09 -Metoda instrumentalna Milkoscan FT+ (spektrometria w podczerwieni).
 5. Poziom mocznika- wg Procedury Badawczej PB-04 Wydanie 1 z 02.02.2015 r. – Metoda instrumentalna Milkoscan FT+ (spektrometria w podczerwieni).
 6. Temperatura zamarzania – wg PN-EN ISO 5764:2010-Metoda krioskopowa CryoStar I
 7. Obecność antybiotyków ß-laktamowych tetracyklin – wg Procedury Badawczej PB-02 Wydanie 1 z 02.02.2015r. – Metoda receptorowa szybka, jakościowa- TwinsensorBT.
 8. Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących – wg Procedury Badawczej PB-03 wydanie 1 z 02.02.2015r. -Metoda mikrobiologiczna dyfuzyjna, jakościowa – Delvotest SP NT.

Oferta Centrum Badań i Rozwoju
MLEKOVITA

Innowacyjne Centrum Badań i Rozwoju Mlekovita oferuje diagnostykę laboratoryjną produktów mleczarskich, obejmującą badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Zachęcamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

Badania fizykochemiczne:

 • Laktoza (metoda spektrofotometryczna z wykorzystaniem reakcji enzymatycznej)
 • Azotany, azotyny wg PN-EN ISO 14673-1:2004
 • Niezdenturowane białka serwatkowe wg PB-ZF-02
 • Popiół wg PN-A-79011-8
 • Azot ogólny w przeliczeniu na białko wg PN-EN ISO 8968-2
 • Azot niebiałkowy wg PN-EN 8968-4
 • Profil kwasów tłuszczowych wg PN-EN ISO 5508: 1996

Badania mikrobiologiczne:

 • Ogólna liczba drobnoustrojów wg PN-EN ISO 4833-1:2013
 • Bakterie z grupy coli wg PN-ISO 4832:2007
 • E.coli wg PN-ISO 16649-2:2004
 • Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae wg PN-ISO 21528-2:2005
 • Gronkowce koagulazododatnie wg PN-EN ISO 6888-2:2001
 • Bacillus cereus wg PN-EN ISO 7932:2005
 • Pleśnie i drożdże wg PN-ISO 6611:2007
 • Salmonella wg PN-EN ISO 6579
 • Paciorkowce kałowe wg PB-ZM-01
 • Bakterie redukujące siarczyny (IV) rosnące w warunkach beztlenowych wg PN-ISO 15213:2005
 • Termofilne bakterie termooporne wg PN-A-86034-05:1993
 • Mezofilne bakterie termoodporne wg PN-EN ISO 4833-1:2013-12
 • Listeria monocytogenes wg PN-EN ISO 11290-1:1999/A1