MLEKOVITA umacnia stosunki gospodarcze z Kazachstanem

  • Wydarzenia

Trwa wczytywanie galerii

Podczas spotkania w centrali Grupy MLEKOVITA w obecności Konsula oraz Radcy Ambasady Kazachstanu w Polsce podpisano Memorandum o Porozumieniu pomiędzy MLEKOVITĄ a kazachską Spółką Krajową, dotyczące inwestycji w Kazachstanie na rzecz organizacji produkcji mleka i produktów mleczarskich. Partnerem w rozmowach była Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku.

W ramach realizacji Memorandum strony uzgodniły wymianę informacji na temat nowych obiecujących obszarów wzajemnej współpracy, utrzymywanie interakcji oraz prowadzenie koordynacji wysiłków przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków komunikacji oraz wymianę informacji na temat osiągnięć w ramach wspólnych działań. Strona kazachska zadeklarowała pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji od organów państwowych Republiki Kazachstanu oraz wsparcie w zakresie realizacji projektu i przyczynianie się do tworzenia korzystnych warunków dla jego realizacji. Reprezentowana na spotkaniu przez rektora WSE prowadzila badania w zakresie oceny ryzyka i analizy rynku docelowego.

W 2020 roku przychody Grupy MLEKOVITA wyniosły ponad 5,5 mld zł. Dzięki skutecznej strategii, dokonywanym inwestycjom i rosnącemu eksportowi firma dynamicznie się rozwija, umacniając się na pozycji lidera branży w Europie Środkowo-Wschodniej. W ubiegłym roku wartość eksportu przekroczyła 1,6 mld zł – takie projekty, jak podjęta właśnie współpraca, umacniają również stosunki gospodarcze pomiędzy poszczególnymi krajami – mówił podczas spotkania Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński.

Strony spodziewają się, że Memorandum stanie się istotnym mechanizmem zwiększania konkurencyjności biznesu w Kazachstanie i Rzeczypospolitej Polskiej, stworzy podstawę do rozwoju bliskich kontaktów handlowych oraz zwiększenia wolumenu dwustronnych inwestycji i transferu technologii.

W spotkaniu z Prezesem Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariuszem Sapińskim uczestniczyli: Konsul Kazachstanu w Polsce Azamat Balabekov, Radca Ambasady Kazachstanu Bakytzhan Bulegenov oraz Rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej prof. WSE dr Aleksander Prokopiuk.