MLEKOVITA z podwójnym laurem Superbrands

  • Nagrody

Marka MLEKOVITA zdobyła tytuły Superbrands oraz Created in Poland Superbrands 2015/16 przyznawane przez niezależną międzynarodową organizację The Superbrands Ltd., obecną w 80 krajach świata. Celem konkursów Superbrands jest promowanie i nagradzanie sukcesów marek, które – oferując konsumentom wyjątkowe korzyści – osiągnęły wysoką reputację w sektorze konsumenckim lub biznesowym i zdobyły trwałą przewagę nad konkurencją. Dodatkowo tytuł Created in Poland dedykowany jest najsilniejszym polskim markom. Przyznane marce MLEKOVITA tytuły Superbrands oraz Created in Poland Superbrands 2015/16 świadczą zatem nie tylko o jej sile, ale przede wszystkim o zaufaniu, jakim darzą ją konsumenci.