MLEKOVITA pracodawcą przyjaznym szkole.

  • Nagrody

Trwa wczytywanie galerii

MLEKOVITA pracodawcą przyjaznym szkole. Pierwsze miejsce firmy w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.

MLEKOVITA zajęła 1. miejsce w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” w obszarze gastronomii i produkcji spożywczej, organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Celem konkursu jest wyłonienie oraz promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym. MLEKOVITA od lat współpracuje z placówkami szkolnymi, w tym z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie dobrego przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy przez prowadzenie ukierunkowanego kształcenia zawodowego. MLEKOVITA kładzie szczególny nacisk na kształcenie praktyczne poprzez system praktyk i stażów zawodowych odbywanych w centrali Grupy MLEKOVITA, skierowanych zarówno do uczniów, jak i absolwentów. Zakład pracy jest bowiem miejscem, w którym zdobytą wiedzę teoretyczną można przełożyć na praktykę – umiejętności i doświadczenie potrzebne do wykonywania pracy w przedsiębiorstwie. Tak owocna współpraca MLEKOVITY ze szkołą została doceniona jako najlepsza w Polsce i nagrodzona 1. miejscem w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”.