MLEKOVITA liderem branży w rankingu 200 największych polskich firm według „Wprost”

  • Nagrody

Trwa wczytywanie galerii

Grupa MLEKOVITA jest najwyżej notowanym przedstawicielem branży mleczarskiej w rankingu 200 największych polskich firm, przygotowanym przez redakcję tygodnika „Wprost”. Osiągnięte w 2020 r. rekordowe przychody ze sprzedaży - ponad 5,6 mld zł - przełożyły się na awans o 8 pozycji w stosunku do zeszłorocznego zestawienia. Dowodzi to, że firma nie tylko należy do czołówki w całej polskiej gospodarce, ale i że skuteczne prowadzenie firmy umożliwia dynamiczny rozwój także  w okresach kryzysu.

MLEKOVITA to firma ze 100% polskim kapitałem, będącą największą grupą mleczarską w Polsce oraz największym eksporterem przemysłu mleczarskiego. Efektywność zarządzania i osiągane rokrocznie coraz lepsze wyniki finansowe bezpośrednio przekładają się na systematyczny wzrost wartości przedsiębiorstwa, które jest cenione zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. W minionym 2020 roku, mimo trudnej sytuacji rynkowej i zawirowań związanych z pandemią COVID-19, dzięki skutecznej strategii i pełnej mobilizacji całego zespołu, MLEKOVITA osiągnęła rekordowe wyniki - w 2020 roku przychód Grupy wyniósł ponad 5,6 mld zł.

Tygodnik „Wprost” przygotowuje zestawienie 200 największych polskich firm od 2015 roku.  Uwzględniane są w nim spółki z rodzimym kapitałem, kontrolowane przez polskich przedsiębiorców prywatnych, Skarb Państwa bądź też będące własnością komunalną. Łączne przychody ze sprzedaży wszystkich spółek notowanych w tegorocznej, 7. edycji zestawienia wyniosły ponad 768 mld zł i były o 77 mld zł niższe niż rok wcześniej. Spadek przychodów polskich firm to konsekwencja pandemii, która uderzyła nie tylko w polską, ale i światową gospodarkę. Sektor spożywczy to jedna z branż, która najlepiej poradziła sobie w czasach pandemii.