Jak działa laboratorium?

Laboratorium Badania Mleka mlekovita wykonuje badania mleka surowego metodami badawczymi akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji.

Rzetelność, poufność i wiarygodność wyników

Laboratorium Badania Mleka działa bezstronnie i niezależnie gwarantując rzetelność i wiarygodność wyników badań oraz poufność. Laboratorium zapewnia przyjęcie i ochronę własności dostarczonych próbek mleka do badań oraz integralność wyników badań z próbką.

1983 r.

Wieloletnie doświadczenie

Początki działalności Laboratorium Badania Mleka sięgają 1983 r. kiedy to w Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem powstało Laboratorium wykonujące badania próbek mleka surowego. Laboratorium Badania Mleka jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną w strukturze Wydziału Kontroli Jakości prowadzącą badania mleka od krów na zlecenie klientów.

Akredytowane metody badań

Laboratorium Badania Mleka MLEKOVITA spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a badania mleka surowego są wykonywane według metod akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji – numer akredytacji AB 1219. Laboratorium uczestniczy w badaniach biegłości oraz w porównaniach międzylaboratoryjnych zgodnie z ustalonym planem przez: Państwową Inspekcję Weterynaryjną ZHŻPZ w Puławach oraz Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie – Regionalne Centrum w Parzniewie. Laboratorium Badania Mleka od 2009 roku uczestniczy w organizowanym przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach programie Wyznaczania jednolitej dla kraju zależności między wynikami metody rutynowej oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów i metody odniesienia (PN-EN ISO 4833) zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO 21187.

165 m2

Nowoczesny budynek

W lutym 2014 r. Laboratorium Badania Mleka zostało przeniesione do nowoczesnego budynku Centrum Badań i Rozwoju MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem. Laboratorium obecnie zajmuje powierzchnię około 165 m2.

 • Wykonywanie na najwyższym poziomie jakości badań zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną z zachowaniem wszystkich wymagań systemowych, które spełniają potrzeby Klientów, poprzez dostarczanie rzetelnych i wiarygodnych wyników.
 • Wykonywanie analiz przez bezstronny i niezależny od nacisków finansowych oraz służbowych personel.
 • Zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności wśród laboratoriów badających mleko surowe.
 • Poprawa jakości surowca dla zakładów mleczarskich poprzez dostarczanie wiarygodnych wyników służących wyeliminowaniu przez zakład nierzetelnych dostawców.
 • Wszystkie działania podporządkowane są zaspokajaniu obecnych i przewidywanych wymagań Klientów, umocnieniu ich zaufania do usług badawczych i budowaniu trwałych relacji.

Oferta laboratorium badania mleka Mlekovita

Laboratorium Badania Mleka Mlekovita w Wysokiem Mazowieckim oferuje innowacyjne badania laboratoryjne mleka surowego od krów, które wykonywane są metodami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji – zgodnie z certyfikatem akredytacji numer AB 1219.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą.

 • Ogólna liczba Drobnoustrojów – wg Procedury Badawczej PB-01 Wydanie 5 z 16.02.2014r. – Metoda instrumentalna BactoScan FC (cytometria przepływowa).
 • Liczba Komórek Somatycznych – wg PN-EN ISO 13366-2:2007- Metoda instrumentalna Fossomatic FC (cystometria przepływowa).
 • Zawartość tłuszczu – wg PN-ISO 9622:2015-09 – Metoda instrumentalna Milkoscan FT+ (spektrometria w podczerwieni).
 • Zawartość białka– wg PN-ISO 9622:2015-09 -Metoda instrumentalna Milkoscan FT+ (spektrometria w podczerwieni).
 • Poziom mocznika- wg Procedury Badawczej PB-04 Wydanie 1 z 02.02.2015 r. – Metoda instrumentalna Milkoscan FT+ (spektrometria w podczerwieni).
 • Temperatura zamarzania – wg PN-EN ISO 5764:2010-Metoda krioskopowa CryoStar I.
 • Obecność antybiotyków ß-laktamowych tetracyklin – wg Procedury Badawczej PB-02 Wydanie 1 z 02.02.2015r. – Metoda receptorowa szybka, jakościowa- TwinsensorBT.
 • Obecność antybiotyków i innych substancji hamujących – wg Procedury Badawczej PB-03 wydanie 1 z 02.02.2015r. -Metoda mikrobiologiczna dyfuzyjna, jakościowa – Delvotest SP NT.

Oferujemy też następujące badania laboratoryjne mleka surowego metodami nieakredytowanymi:

 • Wykrywanie antybiotyków i substancji hamujących testem Delvotest BR Brilliant
 • Zawartość laktozy

Sukces naszego Laboratorium budujemy na satysfakcji Klientów, która wynika z jakości świadczonych usług.