Nagrody archiwum

Archiwum

Tytuł finalisty konkursu „Menedżer 2000″ przyznany Prezesowi SM „Mlekovita” przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce.
Medale za: mleko UHT rodzinne 3,2 % tł. oraz Fetę 200 g 30 % tł. i 40 % tł., przyznane na targach „MLEKO EXPO 2000”.
Puchar za najwyższą jakość eksportowanych przetworów mlecznych, przyznany przez Dyrektora Centralnego Inspektoratu Standaryzacji na targach „MLEKO EXPO ’00”.
I miejsce za największą ilość wyeksportowanego towaru, przyznane na targach „MLEKO EXPO” przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.
I miejsce w rankingu „Największe i najlepsze spółdzielnie mleczarskie 1999” ogłaszanym przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, Związek Rewizyjny.
127 miejsce w rankingu ” Złoty Tysiąc ” ogłaszanym przez ” Home & Market”.
Znak ” Polska Dobra Żywność” dla wyrobów: bezwodny tłuszcz mleczny, Feta Light, ser Mazdamer Nadany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Artura Balazsa.
Tytuł ” Prymus 2000″ dla Prezesa Zarządu SM „Mlekovita”, za osiągnięcia w rozwoju spółdzielni i umacnianie jej na Polskim Rynku przyznany przez Kapitułę Nagrody „Tęczy Polskiej” – Krajowej Rady Spółdzielczej.
Medal Międzynarodowych Targów Gdańskich POLFOOD ’00 Mleczna Rewia, za ser dojrzewający PRYMUS Light .
Certyfikat za ser Sokół w IX edycji konkursu konsumenckiego „Dobre bo Polskie”.