MLEKOVITA laureatem konkursu „Firma Dobrze Widziana 2020”

  • Nagrody

Trwa wczytywanie galerii

Grupa MLEKOVITA, lider branży mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, znalazła się w gronie laureatów konkursu „Firma Dobrze Widziana 2020”, organizowanego przez Business Centre Club. Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej działalności społecznej.

O tytuł „Firmy Dobrze Widzianej” mogą ubiegać się członkowie Business Centre Club. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Kapituła dokonuje oceny na podstawie zebranych informacji o działalności każdej z firm w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn. Oceniana jest także skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej działań odpowiedzialnych społecznie. Przyznanie tytułu Firmy Dobrze Widzianej MLEKOVICIE jest wyrazem uznania i podziękowaniem firmie, jej kierownictwu i pracownikom za zaangażowanie społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu.

Patronat honorowy nad konkursem „Firma Dobrze Widziana 2020” objęła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.