Opis projektu pt: „SM MLEKOVITA – Kogeneracja 0,99 MW w Lubawie”

dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna”

”Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

System kogeneracyjny został zabudowany w nowym kontenerze przyległym do kotłowni gazowej. Zakres prac przewidywał wykonanie systemu poligeneracyjnego na terenie zakładu Mlekovita odział w Lubawie w oparciu o moduł kogeneracyjny  o mocy elektrycznej 0,99 MWe przystosowanego  do spalania gazu ziemnego.

Moduł kogenracyjny z silnikiem przystosowanym do pracy na gazie ziemnym posiada odzysk ciepła (z instalacji olejowej, płaszcza silnika i spalin,). Instalacja cieplna bloku silnika agregatu posiada parametry wody charakterystyczne dla parametrów kotłowni niskotemperaturowych (75/88oC) użyteczne w procesie technologicznym. Jednostka TCG zabudowana w obudowie dzwiekochłonnej. Agregat TCG2020V12 i wyposażony jest w kompletny zestaw elastycznych króćców przyłączeniowych do wszystkich instalacji zewnętrznych (woda grzewcza, chłodząca, olej, gaz, spaliny).

Urządzenie TCG2020V12 wyposażone jest w szafę automatyki wraz z jednostką synchronizującą z siecią energetyczną. Umożliwia to pełną kontrolę parametrów i monitoring pracy urządzenia oraz pracę równoległą z siecią ZE.

ZAKRES DOSTAWY – SYSTEM KOGENERACYJNY

1. Moduł kogeneracyjny typu TCG2020V12, sztuk. 1 o mocy elektrycznej 990kW, Agregat pracuje w oparciu o niemiecki silnik gazowy, z układem turbosprężania, dedykowany do pracy na gazie ziemnym oraz prądnicę synchroniczną, umożliwiającą pracę równoległą z siecią energetyczną. Agregat ma możliwość pracy ciągłej z obciążeniem od 50% do 100% mocy znamionowej. Ciśnienie gazu podawanego na agregat w zakresie od 80 do 200 mbar.

 

Zdjęcie poglądowe

  1. Instalacji ciepła technologicznego agregatu - układ wymienników wraz z niezbędnym orurowaniem, armaturą, pompami obiegowymi oraz układem automatycznego sterowania mający za zadanie odbiór energii cieplnej z chłodzenia agregatu (oleju smarującego, chłodzenia mieszanki, bloku silnika) i przekazanie jej do układu wody grzewczej.