Mlekovita coraz silniejsza - SM „KaMos” oficjalnie 26. zakładem produkcyjnym największej grupy mleczarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej

  • Wydarzenia

Grupa Mlekovita nieustannie rozwija swoją pozycję w Polsce i na świecie. Drugi kwartał 2024 r. kończy formalnym włączeniem w swoje struktury Spółdzielni Mleczarskiej „KaMos” w Kamiennej Górze, przypieczętowanym uroczystym przyjęciem Mlekovity do grona przedsiębiorców ziemi kamiennogórskiej.

Dzięki odważnej i konsekwentnie prowadzonej konsolidacji, Grupa Mlekovita jest dziś największą firmą mleczarską w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Od lipca oficjalnie powiększy się do 26 zakładów produkcyjnych. Nowo włączanym podmiotem jest Spółdzielnia Mleczarska „KaMos” o blisko 80-letniej historii. – Obecna sytuacja na rynku mleczarskim nie jest łatwa, zwłaszcza dla mniejszych podmiotów. Rosnące koszty i oczekiwania konsumentów, trudny rynek handlowy, stopniowa koncentracja produkcji i przetwórstwa skutkują potrzebą przekształceń sektora mleczarskiego. Naturalnym krokiem w takich realiach jest konsekwentna i przemyślana konsolidacja. Ta właśnie finalizowana na Dolnym Śląsku pozwala na wzmocnienie potencjału rynkowego oraz przerobowego zakładu w Kamiennej Górze. Umożliwia jego dalsze nieprzerwane działanie, w tym zapewnienie odbioru surowca od producentów mleka – podkreśla Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA, Dariusz Sapiński.

Formalne włączenie SM „KaMos” do Grupy Mlekovita nastąpi 1 lipca br. Już kilka dni wcześniej, na Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego (18 czerwca br.),  odbyło się uroczyste przyjęcie Mlekovity do grona przedsiębiorców ziemi kamiennogórskiej. Z okazji tego symbolicznego połączenia przedstawiciele SM „KaMos” wręczyli Prezesowi Zarządu Grupy Mlekovita Dariuszowi Sapińskiemu pamiątkowy obraz przedstawiający nowo włączany zakład.

Konsolidacja obu podmiotów pozwala nie tylko na optymalizację kosztów produkcji i logistyki, ale również na dywersyfikację i zwiększenie aktywności produktowej. Dzięki Mlekovicie rynek zbytu w skali ogólnopolskiej zyskują znane i lubiane produkty wyrabiane w Kamiennej Górze – w tym ser z przerostem błękitnej pleśni, z którego słynie sudecka mleczarnia. Jednocześnie to połączenie umożliwia dalszy rozwój, poprzez wykorzystanie pełni mocy przerobowych konsolidowanego podmiotu. Planowane unowocześnienie i modernizacja zakładu wpłyną zaś na stabilizację zatrudnienia i produkcji tamtejszej spółdzielni, co w konsekwencji naturalnie przełoży się na zapotrzebowanie na surowiec od lokalnych dostawców. Stabilność i bezpieczeństwo, jakie daje nowoczesna, wciąż rozwijająca się ogólnopolska grupa mleczarska, do której właśnie dołącza dolnośląski zakład, pozwoli planować rozwój produkcji i modernizację gospodarstw, zwłaszcza młodym rolnikom i producentom mleka.

Mlekovita to firma o ugruntowanej marce i zasięgu globalnym – jej produkty trafiają do 167 krajów świata na wszystkich kontynentach. Tego polskiego giganta mleczarskiego tworzą własne komplementarne podmioty: 26 zakładów produkcyjnych, 36 centrów dystrybucyjnych, 147 sklepów firmowych Mlekovitka i sklep internetowy mlekovitka.pl.