MLEKOVITA TOP Pracodawcą Polski Wschodniej

  • Nagrody

Trwa wczytywanie galerii

MLEKOVITA została uhonorowana nagrodą TOP Pracodawca Polski Wschodniej podczas II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Konkurs wyróżnia firmy, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy. Nominacji i wskazań dokonały władze samorządowe poszczególnych województw, marszałkowie i prezydenci miast wojewódzkich, a także przedstawiciele organizacji realizujących politykę gospodarczą poprzez pozyskiwanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości. Eksperci Rady Konsultacyjnej konkursu dokonali wyboru laureatów w oparciu o kryteria: wpływu działalności pracodawcy na rozwój gospodarczy regionu, wkładu w rozwój rynku pracy, innowacyjności, relacji z pracownikami oraz współpracy z lokalną społecznością. MLEKOVITA otrzymała nagrodę TOP Pracodawca Polski Wschodniej za wieloletni potężny wpływ na rozwój lokalnego rynku, który z jednej strony wspiera wiele inicjatyw prospołecznych, w tym wydarzeń kulturalnych i akcji edukacyjnych, z drugiej – jest największym pracodawcą w regionie. Doceniona została również dbałość o podnoszenie pracowniczych kwalifikacji – prowadzone kursy i ciągłe szkolenia personelu na wszystkich poziomach zarządzania. W całej Grupie MLEKOVITA pracuje obecnie blisko 2,7 tys. osób.