MLEKOVITA niezmiennie liderem branży w rankingu 200 największych polskich firm według „Wprost”

  • Nagrody

Trwa wczytywanie galerii

Grupa MLEKOVITA po raz kolejny jest najwyżej notowanym przedstawicielem sektora mleczarskiego w rankingu 200 największych polskich firm, zestawienia przygotowywanego przez redakcję tygodnika „Wprost”. Osiągnięte w 2021 r. rekordowe przychody ze sprzedaży, przekraczające 6 mld zł, przełożyły się na utrzymanie pozycji lidera branży i potwierdzenie, że firma należy do czołówki w całej polskiej gospodarce.

MLEKOVITA to firma ze 100% polskim kapitałem, będącą największą grupą mleczarską nie tylko w Polsce, ale i Europie Środkowo-Wschodniej. Efektywność zarządzania i osiągane rokrocznie coraz lepsze wyniki finansowe bezpośrednio przekładają się na systematyczny wzrost wartości przedsiębiorstwa, które jest doceniane zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. W 2021 roku dzięki skutecznej strategii i pełnej mobilizacji całego zespołu, MLEKOVITA osiągnęła rekordowe wyniki – w 2021 roku przychód Grupy wyniósł ponad 6,3 mld zł.

Tygodnik „Wprost” przygotowuje zestawienie 200 największych polskich firm, będące najpełniejszym obrazem polskiego biznesu, od 2015 roku.  Uwzględniane są w nim spółki z rodzimym kapitałem, kontrolowane przez polskich przedsiębiorców prywatnych, Skarb Państwa bądź też będące własnością komunalną. Łączne przychody ze sprzedaży wszystkich przedsiębiorstw notowanych w tegorocznej, 8. edycji zestawienia wyniosły blisko bilion złotych i były o ponad 22% wyższe niż w poprzednim roku. Taki wzrost przychodów polskich firm to m.in. konsekwencja odbicia po pandemii, która w 2020 uderzyła nie tylko w polską, ale i światową gospodarkę.