MLEKOVITA liderem podlaskiej gospodarki, Dariusz Sapiński Menedżerem 15-lecia

  • Nagrody

Trwa wczytywanie galerii

Podczas uroczystej gali 30 listopada 2018 r. w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku po raz piętnasty Kurier Poranny ogłosił wyniki organizowanego przez redakcję rankingu Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw. Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński odebrał aż cztery wyróżnienia: zwycięstwa w kategoriach Największy przychód 2017 Firmy Duże i Eksporter Roku 2017, nagrodę w kategorii Inwestor Roku 2017 oraz nagrodę osobistą: Menedżer 15-lecia.

Corocznie na gali spotykają się najlepsze firmy i najskuteczniejsi przedsiębiorcy z regionu podlaskiego. Tegorocznych laureatów konkursu pod patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wyłoniono na podstawie zestawienia powstałego w wyniku ścisłej współpracy redakcji Kuriera Porannego z firmami doradczymi PwC i Direction Group Polska oraz wywiadownią gospodarczą Bisnode, a także dzięki danym udostępnianym przez same firmy. Pozwoliło to na wyróżnienie firm najbardziej dynamicznie rosnących i najbardziej efektywnych w prowadzeniu biznesu.

MLEKOVITA jako największa grupa mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej i najcenniejsza marka w produkcyjnym sektorze polskiej gospodarki zawsze gości w czołówce rankingu. W tym roku również okazała się liderem podlaskiej gospodarki – podczas gali wieńczącej jubileuszową 15. edycję Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw Kuriera Porannego Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński odebrał nagrody:

- dla Grupy MLEKOVITA:

1. miejsce: Największy przychód 2017 Firmy Duże,

1. miejsce: Eksporter Roku 2017,

2. miejsce: Inwestor Roku 2017;

- nagrodę osobistą: Menedżer 15-lecia.

Nagrody te znakomicie dowodzą, że efektywność zarządzania i osiągane rokrocznie coraz lepsze wyniki finansowe skutecznie umacniają pozycję firmy nie tylko w regionie i w kraju, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej oraz wpływają na systematyczny wzrost siły i renomy marki.