MLEKOVITA Ekologiczną Firmą 2021

  • Nagrody

Trwa wczytywanie galerii

Grupa MLEKOVITA otrzymała tytuł Ekologicznej Firmy 2021 w zestawieniu Gazety Finansowej jako jedyna w branży mleczarskiej. Została doceniona za realizowane konsekwentnie od lat działania mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Grupa MLEKOVITA podejmuje szereg działań, które pozytywnie wpływają na środowisko naturalne. Realizuje je w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego 14001.

Firma prowadzi racjonalną gospodarkę surowcami, optymalizuje zużycie wody i energii. Modernizuje swoje zakłady, by uczynić je jak najbardziej przyjaznymi środowisku. Wśród jej największych inwestycji prośrodowiskowych ostatnich lat są m.in. budowa kotłowni gazowej i elektrociepłowni w zakładzie w Trzebownisku na Podkarpaciu, elektrociepłowni w zakładzie w Lubawie oraz nowej kotłowni gazowej w zakładzie w Morągu.

MLEKOVITA rozwija także asortyment w kategorii produktów ekologicznych. Obecnie liczy on kilkanaście produktów oznaczonych unijnym logo Rolnictwa Ekologicznego.

Proekologiczne podejście MLEKOVITY dotyczy również pakowania produktów, systemu obrotu paletami oraz selektywnej zbiórki odpadów. W 2020 roku zredukowała ona ilość tworzyw sztucznych aż o 100 tys. kg, a w bieżącym – o kolejne 50 tys. kg.

Ekologiczna Firma to wyróżnienia przyznawane przez redakcję Gazety Finansowej przedsiębiorstwom, które podejmują przemyślane inicjatywy proekologiczne, pozwalające im zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko, oraz umiejętnie edukują o podejmowanych przez siebie działaniach swoich pracowników, interesariuszy i klientów. Nagradzane są więc firmy, które podejmują największe wysiłki na rzecz ekologii i mogą inspirować innych do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.