Dariusz Sapiński Promotorem Polski

  • Nagrody

Trwa wczytywanie galerii

Podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku 4 października 2018 roku Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” uhonorowała Prezesa Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusza Sapińskiego tytułem „Promotor Polski”.

„Promotor Polski” to tytuł przyznawany obok tytułu „Promotor Polskiej Gospodarki” w regionach ludziom i firmom, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek Polski w kraju i na świecie. Inicjatywa ta ma pokazać sukcesy rodzimej przedsiębiorczości i Polaków, szczególnie te osiągane lokalnie, które powinny budować narodową dumę. Laureatem tytułu „Promotora Polski” – wyróżnienia dla jednostek, które swoją pracą, dokonaniami, sukcesami, zaangażowaniem przyczyniają się do pozytywnego budowania wizerunku naszego kraju – został uhonorowany Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński. Ta nagroda to dowód uznania za lata pracy włożone w sukces marki MLEKOVITA. Dariusz Sapiński kieruje firmą ponad trzy dekady. To on w 1992 r. opracował jej logo i nadał nazwę MLEKOVITA, wyróżniając ją tym samym z szeregu okręgowych spółdzielni mleczarskich i wskazując innym nowatorski kierunek rozwoju. Dzięki jego efektywnemu zarządzaniu firma stała się najcenniejszą polską marką żywnościową oraz największą grupą mleczarską w Europie Środkowo-Wschodniej, która obecnie liczy 20 zakładów produkcyjnych, 32 własne centra dystrybucyjne oraz blisko 110 sklepów firmowych MLEKOVITKA.

Tytuł „Promotora Polski” to również znakomite potwierdzenie aktywnego zaangażowania Prezesa Dariusza Sapińskiego w rozwój i promocję polskości oraz patriotyzmu gospodarczego.