Ser Tylżycki plastry 1 kg

Ser Tylżycki plastry 1 kg

Ser mierzwiony EDAMSKI plastry 150 g

Ser mierzwiony EDAMSKI plastry 150 g

Ser mierzwiony GOUDA plastry 150 g

Ser mierzwiony GOUDA plastry 150 g

Ser mierzwiony MORSKI plastry 150 g

Ser mierzwiony MORSKI plastry 150 g

Ser mierzwiony Sokół 150 g

Ser mierzwiony Sokół 150 g

Diamenty Konesera Księżan Old ser długodojrzewający (4 miesiące) 200 g

Diamenty Konesera Księżan Old ser długodojrzewający (4 miesiące) 200 g

Diamenty Konesera Cheddar Old ser długodojrzewający (9 miesięcy) 200 g

Diamenty Konesera Cheddar Old ser długodojrzewający (9 miesięcy) 200 g

Diamenty Konesera Mazdamer Old ser długodojrzewający (12 miesięcy) 200 g

Diamenty Konesera Mazdamer Old ser długodojrzewający (12 miesięcy) 200 g

Ser Polski z dziurami 250 g

Ser Polski z dziurami 250 g

Ser SOKÓŁ 250 g

Ser SOKÓŁ 250 g

Ser MAZDAMER 250 g

Ser MAZDAMER 250 g

Ser CHEDDAR kawałki 250 g

Ser CHEDDAR kawałki 250 g