Premier Mateusz Morawiecki z wizytą gospodarską w Centrali Grupy MLEKOVITA

  • Wydarzenia

Trwa wczytywanie galerii

W dniu 12 stycznia 2018 r. centralę Grupy MLEKOVITA odwiedził Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Premier zwiedził nowo wybudowaną Fabrykę Proszków Mlecznych i wystąpił na zorganizowanej na jej terenie konferencji prasowej wraz z Prezesem Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariuszem Sapińskim oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem. Wcześniej premier odwiedził rodzinę rolników, dostawców mleka do Grupy MLEKOVITA. Swoją wizytę na Podlasiu rozpoczął toastem szklanką mleka. Zarówno podczas wizyty w gospodarstwie, jak i późniejszej konferencji podkreślał, jak duże jest znacznie pracy polskich rolników oraz producentów polskiej żywności dla krajowej gospodarki. – Praca rolników musi być doceniana. Polskie produkty również muszą być doceniane – podkreślał premier. Prezes Rady Ministrów w swoim wystąpieniu podkreślał, że zależy mu na tym, aby polskie firmy śmiało ekspandowały i eksportowały swoje produkty na wszystkie rynki. MLEKOVITA, posiadając szerokie możliwości eksportowe i asortyment liczący 1000 produktów, jest doskonałym przykładem możliwości dynamicznego rozwoju w tym kierunku – obecnie posiada uprawnienia eksportowe do 144 krajów na wszystkich kontynentach: w Europie, Azji, Afryce, Australii oraz obu Amerykach: Północnej i Południowej (28 państw Unii Europejskiej i 116 poza UE). Pracę na tym polu docenił premier Morawiecki: Cieszę się i gratuluję, że udało się tak szeroko rozpostrzeć skrzydła. W celu wsparcia polskich eksporterów żywności obecny na konferencji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wdraża pakiet pięciu ustaw, które dotyczą promocji polskiej żywności, jej jakości, konkurencyjności czy wzmocnienia pozycji rozproszonych producentów względem dużych sieci zagranicznych. W zakresie eksportu MLEKOVICIE pomoże nowy obiekt, który miał okazję zwiedzić Prezes Rady Ministrów. – W miejscu, w którym się znajdujemy, jeszcze trzy lata temu rosła kukurydza. Dziś stoi tu największa w Europie Środkowo-Wschodniej Fabryka Proszków Mlecznych – kluczową i największą w historii firmy z dotychczas zrealizowanych inwestycję obrazowo charakteryzował Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA Dariusz Sapiński. Dzięki Fabryce MLEKOVITA będzie mogła pochwalić się kolejnych wzrostem. Będzie nie tylko największym producentem proszków mlecznych w Polsce, ale i w Europie Środkowo-Wschodniej. Produkty mleczne w proszku, które będą wytwarzane w nowej Fabryce, to głównie takie, których MLEKOVITA dotychczas nie posiadała w swojej ofercie handlowej, m.in.: produkty mleczne w proszku w standardzie odżywek dla dzieci, koncentrat białek mleka, mleko instant i wiele innych ciekawych, innowacyjnych wyrobów, w tym produkty dla osób aktywnych i profesjonalnie zajmujących się sportem. Fabryka Proszków Mlecznych w liczbach: Liczba budynków: 11 Powierzchnia całkowita: 27 176,69 m2 Powierzchnia działki budowlanej: 41 102,00 m2 Powierzchnia zabudowy: 16 190,00 m2 Kubatura budynków: 223 760,28 m3 Powierzchnia użytkowa: 57 148,79 m2 Ilość wbudowanego betonu: 35 171 m3 Ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 499,89 ton Ilość wbudowanej konstrukcji stalowej dachu: 450,11 ton Ilość wbudowanej konstrukcji stalowej ścian, pomostów i innych: ok. 300,00 ton Ilość wbudowanej blachy stalowej na elewacji: 11 378,90 m2 Możliwość dobowego przerobu: 2 000 000 litrów mleka lub serwatki Stanowiska odbioru mleka: 5 o wysokiej wydajności Tanki do mleka surowego: 15 - każdy o pojemności 200 tys. litrów Suszarnie:
  • 3 rozpyłowe – każda inna, co daje wszystkie możliwości produkcyjne dostępne do proszkowania produktów mleczarskich
  • 2 wykonane w standardzie produkcji odżywek dla dzieci
Wartość Fabryki: 300 000 000 zł   W roku 2018 i kolejnych latach planowane są kolejne znaczące inwestycje, m.in. budowa nowej serowni w centrali Grupy MLEKOVITA. Innowacyjne inwestycje są bowiem nie tylko niezbędne, służą nie tylko zwiększaniu mocy produkcyjnych firmy, ale i umacniają jej pozycję jako innowacyjnego lidera branży mleczarskiej. Efektywność zarządzania i osiągane rokrocznie coraz lepsze wyniki finansowe bezpośrednio przekładają się na stały wzrost wartości marki.