MLEKOVITA po X Konferencji Naukowo-Technicznej „Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym”

  • Wydarzenia

Trwa wczytywanie galerii

W dniach 24-25 października 2017 roku odbyła się X Konferencja Naukowo-Techniczna „Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym”, podczas której MLEKOVITA pełniła funkcję Honorowego Gospodarza.

Konferencja Naukowo-Techniczna „Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym” odbywała się w Jachrance k. Warszawy. Wzięło w niej udział ponad 250 osób z wielu branż – w tym szeroko reprezentowana była branża spożywcza. MLEKOVITA zaprezentowała referat w sesji wprowadzającej „Po pierwsze... efektywna gospodarka wodno-ściekowa”, którego tematem były „Najnowsze rozwiązania modernizacyjne oczyszczalni ścieków w Grupie MLEKOVITA”. Przedstawione zostały nowoczesne i najnowsze rozwiązania techniczne wdrożone na oczyszczalni ścieków w centrali Grupy w Wysokiem Mazowieckiem, planowane w Trzebownisku, jak również w pozostałych zakładach w Baranowie, Łaszczowie i Sanoku.

Omówiono m.in.: układ kogeneracji oparty na biogazie powstającym w reaktorze beztlenowym BIOBULK ®, tj. doświadczenia eksploatacyjne dotyczące produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz technologie współspalania biogazu z gazem ziemnym zaproponowaną w zakładzie MLEKOVITY w Trzebownisku. Przedstawiono rozwiązania filtrów fotokatalitycznych Photowent® zastosowanych po przykryciu trzech zbiorników buforowych.

Jako lider polskiego mleczarstwa, firma nowoczesna i innowacyjna we wszystkich obszarach swojej działalności MLEKOVITA współpracuje tylko z najlepszymi na rynku firmami, które wdrażają w sposób niezawodny najnowocześniejsze technologie. Owocna i długoletnia współpraca z tymi firmami buduje nasze zaufanie i w konsekwencji prowadzi do osiągnięcia wymiernych efektów.

By uczestnicy konferencji mogli zobaczyć innowacyjne rozwiązania zastosowane w centrali Grupy MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem w drugim dniu spotkania odbyła się wycieczka techniczna do Oczyszczalni Ścieków.