INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO

  • Wydarzenia

Trwa wczytywanie galerii

1.    Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w przypadku przetwarzania danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 122, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu - Dariusza Sapińskiego. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych;
2.    Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest: Ewa Brajczewska, dane kontaktowe Inspektora: e-mail: iodo@mlekovita.com.pl; adres pocztowy: ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie
3.    Osoba, której dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane przez SM MLEKOVITA posiada uprawnienia:
a.    dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,
b.    wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c.    przenoszenia danych,
d.    wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO,
e.    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
4.    Zgodnie z obowiązkiem zachowania poufności danych osobowych oraz ryzkiem udzielania odpowiedzi na rzecz osoby nieuprawnionej, wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby SM MLEKOVITA, z dopiskiem: Do Inspektora Ochrony Danych.