MLEKOVITA liderem branży na Liście 2000 Rzeczpospolitej

  • Nagrody

Trwa wczytywanie galerii

MLEKOVITA systematycznie pracuje na wzrost swojej pozycji na rynku. Na Liście 2000 Polskich Przedsiębiorstw Rzeczpospolitej okazała się liderem w branży mleczarskiej.

MLEKOVITA to największa mleczarnia w Europie Środkowo-Wschodniej i najcenniejsza marka w produkcyjnym sektorze polskiej gospodarki. To firma ze 100% kapitałem polskim oraz największy eksporter przemysłu mleczarskiego. Efektywność zarządzania i osiągane rokrocznie coraz lepsze wyniki finansowe bezpośrednio przekładają się na systematyczny wzrost wartości przedsiębiorstwa, które jest cenione zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Systematycznie utrzymywane wysokie pozycje w rankingach są dowodem na to, iż firma należy do czołówki nie tylko w branży spożywczej, ale i w całej polskiej gospodarce.

Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw Rzeczpospolitej to jedno z najbardziej prestiżowych zestawień firm w Polsce ukazujące obraz gospodarki i zachodzące w niej zmiany. W 15. edycji rankingu opublikowanego 24 listopada 2016 r. MLEKOVITA okazała się najlepszą firmą w branży mleczarskiej, w całym zestawieniu znajdując się na 90. miejscu.