MLEKOVITA liderem branży!

  • Nagrody

Trwa wczytywanie galerii

MLEKOVITA konsekwentnie pracuje na wzrost swojej pozycji na rynku. Mimo trudnego roku 2015 wyniki finansowe pozwoliły jej utrzymać pozycję lidera branży, którą w ostatnim czasie potwierdziły dwa prestiżowe zestawienia: Lista 500 Największych Firm dziennika Rzeczpospolita oraz 200 Największych Polskich Firm tygodnika Wprost.

Rzeczpospolita po raz 18. zaprezentowała wykaz największych polskich przedsiębiorstw. Dziennik od 1999 roku zamieszcza na swoich łamach Listę 500 największych polskich firm – najbardziej ceniony ranking funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw, który ukazuje kompleksowy obraz polskiej gospodarki powstały na podstawie wyników firm zatrudniających w sumie ponad 1,45 mln osób. W opublikowanym 29 kwietnia 2016 r. najnowszym wydaniu zestawienia MLEKOVITA zanotowała najlepszy wynik wśród branży mleczarskiej i spożywczej, zajmując 88. miejsce.

Listę czołowych polskich firm opublikował także Wprost. Tygodnik po raz drugi przygotował zestawienie 200 największych firm z polskim kapitałem. W opublikowanym 9 maja 2016 r. najnowszym wydaniu rankingu, w którym znalazły się przedsiębiorstwa o wartości rynkowej szacowanej na blisko 400 mld zł i zatrudniające prawie 800 tys. osób, MLEKOVITA okazała się pierwszą z firm przemysłu spożywczego, zajmując 33. pozycję w całym zestawieniu. MLEKOVITA to firma ze 100% kapitałem polskim, największa grupa mleczarska w Polsce oraz największy eksporter przemysłu mleczarskiego. Efektywność zarządzania i osiągane rokrocznie coraz lepsze wyniki finansowe bezpośrednio przekładają się na systematyczny wzrost wartości przedsiębiorstwa, które jest cenione zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Rezultaty uzyskiwane przez MLEKOVITĘ w kolejnych rankingach są zaś dowodem na to, iż firma należy do czołówki nie tylko w branży spożywczej, ale i w całej gospodarce, a skuteczne prowadzenie firmy możliwe jest nawet w okresach kryzysu.